TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: KHẨN CẤP I TT TRUMP bất ngờ ra lệnh “BẮT HẾT 49 TÀU HD TRUNG QUỐC ở BĐ”

By | December 17, 2019

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: KHẨN CẤP I TT TRUMP bất ngờ ra lệnh “BẮT HẾT 49 TÀU HD TRUNG QUỐC ở BĐ”
TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: KHẨN CẤP I TT TRUMP bất ngờ ra lệnh “BẮT HẾT 49 TÀU HD TRUNG QUỐC ở BĐ”

#tàusânbay#Tintứcthờisự24H#xetăng
Linjk: https://youtu.be/H5pHGAdcoQ8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *