Category Archives: Tin Biển Đông

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: BẤT NGỜ I TẬP CẬN BÌNH “TỨC GIẬN” PHÓNG HỎA THIÊU TRỤI 9 TÀU USS MỸ

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: BẤT NGỜ I TẬP CẬN BÌNH “TỨC GIẬN” PHÓNG HỎA THIÊU TRỤI 9 TÀU USS MỸ TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: BẤT NGỜ I TẬP CẬN BÌNH “TỨC GIẬN” PHÓNG HỎA THIÊU TRỤI 9 TÀU USS MỸchào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức thời sự các… Read More »

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: TQ “TỨC ĐIÊN” khi NHẬT BẢN “BẮN HẠ 11 MÁY BAY” rằn mặt TẬP CẬN BÌNH

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: TQ “TỨC ĐIÊN” khi NHẬT BẢN “BẮN HẠ 11 MÁY BAY” rằn mặt TẬP CẬN BÌNH TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: TQ “TỨC ĐIÊN” khi NHẬT BẢN “BẮN HẠ 11 MÁY BAY” rằn mặt TẬP CẬN BÌNHchào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức thời sự các… Read More »

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: QUÁ HAY -PHILIPINES TẠO PHẢN “DỘI BOM NHẤN CHÌM TQ”- TCB CHẮP TAY ĐẦU HÀNG

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: QUÁ HAY -PHILIPINES TẠO PHẢN “DỘI BOM NHẤN CHÌM TQ”- TCB CHẮP TAY ĐẦU HÀNG TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: QUÁ HAY -PHILIPINES TẠO PHẢN “DỘI BOM NHẤN CHÌM TQ”- TCB CHẮP TAY ĐẦU HÀNGchào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức thời sự các bạn thân… Read More »

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: CỰC NÓNG I TRUNG QUỐC “NỔI KHÙNG” khi MỸ phát lệnh “VÂY BẮT TÀU HD 9” ở BĐ

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: CỰC NÓNG I TRUNG QUỐC “NỔI KHÙNG” khi MỸ phát lệnh “VÂY BẮT TÀU HD 9” ở BĐ TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: CỰC NÓNG I TRUNG QUỐC “NỔI KHÙNG” khi MỸ phát lệnh “VÂY BẮT TÀU HD 9” ở BĐchào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin… Read More »

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: QUÁ HAY I HẢI QUÂN ẤN ĐỘ bất ngờ “ĐÂM BẸP 1 TÀU TQ” ở BĐ để RẰN MẶT TCB.

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: QUÁ HAY I HẢI QUÂN ẤN ĐỘ bất ngờ “ĐÂM BẸP 1 TÀU TQ” ở BĐ để RẰN MẶT TCB. TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: QUÁ HAY I HẢI QUÂN ẤN ĐỘ bất ngờ “ĐÂM BẸP 1 TÀU TQ” ở BĐ để RẰN MẶT TCB.#Tinthờisựmớinhất24h#Tintứcthờisự24h#tinbiểnđôngmớinhất24h link: https://youtu.be/GETRELr7BOU

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: KHẨN CẤP I TRUNG QUỐC “NỔI ĐIÊN” ra lệnh BẮN RƠI 7 MÁY BAY CỦA MỸ Ở BĐ

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: KHẨN CẤP I TRUNG QUỐC “NỔI ĐIÊN” ra lệnh BẮN RƠI 7 MÁY BAY CỦA MỸ Ở BĐ TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: KHẨN CẤP I TRUNG QUỐC “NỔI ĐIÊN” ra lệnh BẮN RƠI 7 MÁY BAY CỦA MỸ Ở BĐchào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức… Read More »

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: TRUNG QUỐC “RUN SỢ” khi TT TRUMP phát lệnh “BẮT TIẾP 15 TÀU BẮC KINH ở BĐ”

TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: TRUNG QUỐC “RUN SỢ” khi TT TRUMP phát lệnh “BẮT TIẾP 15 TÀU BẮC KINH ở BĐ” TIN BIỂN ĐÔNG 17/12/2019: TRUNG QUỐC “RUN SỢ” khi TT TRUMP phát lệnh “BẮT TIẾP 15 TÀU BẮC KINH ở BĐ”chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức thời… Read More »